Het verdriet van Europa

(tijd) - De journalist Geert Mak verliet begin 1999 Amsterdam om in Europa een jaar lang een stand van zaken op te maken na een eeuw van verschrikkingen die diepe verdeeldheid zaaiden. Het 1.200 pagina's tellende reisverslag 'In Europa' neemt de lezer mee door overgroeide knekelvelden en gebieden waar de mythe de naakte waarheid toedekt. Ondergronds knettert het nog, maar aan het einde laat de auteur toch een gematigd optimisme klinken.