Advertentie
Advertentie

Het verheerlijkende vervormen

Vandaag woensdag vindt in het Paleis voor Schone Kunsten het slotconcert plaats van Brussel 2000. Uiteraard past dan een groots opgevat werk als La Transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ van de Franse toondicht Olivier Messiaen. Toch bevat de keuze voor dit werk als slotboodschap van een ambitieus kunstenjaar een vreemde symboliek.Peter-Paul DE TEMMERMAN