Het verpakkingsconvenant : financiële gevolgen voor de biscuitsektor

De Belgische voedingsnijverheid brengt jaarlijks naar schatting 7,5 miljard verpakkingseenheden op de markt, die een aanzienlijk deel uitmaken van het huishoudelijk afval. Een belangrijke vermindering van dit aantal lijkt niet realizeerbaar wegens de verschillende funkties die de verpakking vervult: houdbaarheid, bescherming, marketing en (wettelijke) informatie. Het verpakkingsconvenant, dat tot stand kwam tussen de Vlaamse executieve en de voedingsfederatie (op initiatief van laatstgenoemde), tracht dan ook een oplossing te bieden door hergebruik en recyclage.