Advertentie
Advertentie

Het volk beslist

(tijd) - In België pleit een commissie van experts ervoor de volksjury's af te schaffen en de assisenrechtspraak te hervormen. In Engeland houdt de overheid koppig vast aan het volksproces om recht te spreken in grote zaken. Wegen de voordelen van een volksjury op tegen de nadelen? België vindt van niet, de Engelsen van wel. Onze correspondente, Lia van Bekhoven, had door een gelukkig toeval zitting in een Britse jury en schreef haar ervaringen neer.