Advertentie
Advertentie

Het Volk en La Libre Belgique veranderden recentelijk van eigenaar

(tijd) - Dalende lezersaantallen en dalende reklame-inkomsten, meer is er niet nodig om een dagbladuitgever in de problemen te brengen. In Vlaanderen overkwam het de Gentse uitgever Het Volk. De eigenaar, de christelijke vakbond ACV, zag een nieuwe herstrukturering niet zitten en verkocht het bedrijf eind '94 aan de Vlaamse Uitgeversmaatschappij. In Wallonië had La Libre Belgique enkele moeilijke jaren achter de rug. De eigenaar, de familie Le Hodey, verkocht zopas twee derden van zijn uitgeverij IPM (die La Libre Belgique en La Dernière Heure uitgeeft) aan de groep Vers L'Avenir en aan René Dupuis. Het gevolg van de twee operaties? Zowel in Vlaanderen als in Wallonië neigt de krantenmarkt naar een duopolie. De voorbije maanden zorgden de dagbladuitgevers zelf voor een oplossing voor de voornaamste probleemgevallen in hun sektor. De progressieve krant De Morgen werd na de komst van hoofdredakteur Yves Desmet aan de boezem van zijn eigenaar gedrukt, de liberale Persgroep. De Morgen is al sinds het eind van de jaren 80 eigendom van De Persgroep, maar werd lang beschouwd als een 'onnatuurlijk kind'. Er was gebakkelij over sluitingsuren en toenmalig hoofdredakteur Piet Piryns hield het voor bekeken. Door stevig op kosten te besparen en mee te profiteren van het globale aanbod van de reklameregie Full Page kon De Morgen het hoofd boven water houden.