Het Volk financierde herstructurering met verkoop VTM-aandelen en tijdschriften

(tijd/belga) - De krantenuitgever Het Volk boekte vorig jaar belangrijke uitzonderlijke opbrengsten op de verkoop van zijn VTM-aandelen en zijn tijdschriften (Eos, TV Gids en Zondagsblad). Maar dat geld was nodig om de kosten van een ingrijpende herstructurering en enkele waardeverminderingen te financieren, zo kan afgeleid worden uit een mededeling van de NV Het Volk.De uitgever Het Volk, die eind '94 werd overgenomen door de Vlaamse uitgeversmaatschappij (VUM), maakte in zijn boekjaar 1995 een bedrijfsverlies van 20,5 miljoen frank. Dat is minder dan een tiende in vergelijking met het exploitatieverlies van 247 miljoen frank over het boekjaar 1994. Deze gunstige ontwikkeling wordt toegeschreven aan de stijging van de bedrijfsopbrengsten (de omzet nam toe van 2.218 tot 2.347 miljoen frank) en de uitgevoerde herstructurering, zo deelde Het Volk gisteren mee.