Het Volk maakt 337 miljoen fr. bedrijfsverlies

(tijd) - De drukkerij en uitgeverij Het Volk legde recentelijk een jaarrekening '93 neer met opvallend veel uitersten. Het bedrijfsverlies liet op tot liefst 337 miljoen fr. (tegen 23 miljoen verlies in '92), en er was een cash drain van 127 miljoen fr. De desinvestering van VTM-aandelen bracht evenwel een uitzonderlijke meerwaarde van 733 miljoen fr. op, waardoor het bedrijf uiteindelijk nog een nettowinst van 417 miljoen fr. kon inschrijven. Ook andere Vlaamse uitgevers, zoals Concentra en De Vlijt, puurden enorme uitzonderlijke opbrengsten uit de verkoop van VTM-aandelen. Toen Elmar Korntheuer in 1992 de dagelijkse leiding van de NV Het Volk op zich nam, koos hij voor een ingrijpende sanering. Alle niet-kernaktiviteiten werden weggesneden en 100 van de 600 jobs gingen verloren. Daarnaast werd een investeringsprogramma gestart om op drie jaar ('92-'94) een miljard fr. te investeren, onder meer in de realizatie van een nieuwe heatset-rotatiedrukkerij in Erpe-Mere en de modernizering van de drukkerij in Gent. De krant Het Volk werd in een nieuw kleedje gestoken, en er kwam een nieuw redaktiesysteem.