Advertentie
Advertentie

Het vredesdividend

"There's no such thing as a free lunch', zeggen skeptische Amerikanen over wonderoplossingen die uit de hemel komen vallen en waaarbij iedereen alleen maar voordeel lijkt te hebben. Toch ziet het ernaar uit dat er met het veelbesproken "vredesdividend' wel degelijk een nieuwe ontwikkeling op gang is gekomen waarvan de weldaden onmiskenbaar zijn. Helemaal gratis en probleemloos is het vredesdividend weliswaar niet, maar het is evident dat militaire ontspanning niet enkel op politiek vlak maar ook op sociaal en ekonomisch vlak positief uitvalt.