Het wereldvoedselvraagstuk gaat om meer dan technologie alleen

De uitdaging een duurzame groei in de voedselproductie te bewerkstelligen om het groeiende aantal monden in de komende decennia te voeden, is meer dan ooit actueel. De landbouw in de ontwikkelingslanden herscheppen tot het speelveld voor buitenlandse gentechbedrijven, is geen oplossing voor armoede en honger, stellen JONAS VANREUSEL, JAN VANNOPPEN en GEERT FREMOUT. Landbouwsystemen gemaakt op maat van kleinschalige familiebedrijven en samen met hen geperfectioneerd wel.