Het wereldvreemde proces van Raoul Stuyck

(tijd) - Op 14 juni 1996 werd Raoul Stuyck wegens onder meer oplichting en fiscale fraude door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf. Stuyck was in de jaren tachtig in Vlaanderen actief als public-relationsman en lobbyist. Hij had tijdens zijn proces velen in opspraak kunnen brengen. De zaak-Stuyck had vooral illustratief kunnen zijn voor de manier waarop verscheidene werelden als deze van de politiek, de magistratuur en het bedrijfsleven in de jaren tachtig hun respectievelijke belangen niet altijd strak gescheiden hielden. Zowel het onderzoek als het proces wilden voorkomen dat het publiek een blik kreeg op deze biotoop; op de ons-kent-onswereld van hand- en spandiensten.