Het wijzigingsrecht van de werkgever

Ondernemen is een dynamisch gebeuren. Voortdurende aandacht voor bedrijfseconomische wetmatigheden is noodzakelijk. Het statisch karakter van het arbeidsrecht staat niet toe hier steeds omvattend op in te spelen. Een werkgever kan het loon van een werknemer (al is het tijdelijk) niet zomaar verlagen of hem een andere functie toewijzen omdat het economisch minder goed gaat. Toch stellen we de vraag: bestaat er een recht tot wijzigen in hoofde van de werkgever en hoe ver reikt het?Het beginsel dat een overeenkomst de partijen tot wet strekt (artikel 1134 BW) geldt ook voor een arbeidsovereenkomst. De werkgever kan dus een arbeidsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen. Een meerderheid van rechtsleer en rechtspraak kennen aan de werkgever evenwel een recht tot wijziging toe (het zogenaamde ius variandi).