'Het woord is nu aan de politiek'

(tijd) - 'Het woord is nu aan de politiek'. Dat was gisteren de meest gehoorde opmerking in de reacties op het afkondigen van een permanent staakt-het-vuren door de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Iedereen is het er over eens dat het om een historische gebeurtenis gaat maar de meningen verschillen over de interpretatie daarvan.