Advertentie
Advertentie

Het wordt een moeilijke klimaattango in Buenos Aires

De tiende Klimaatconferentie begint vandaag in Buenos Aires. Men viert er de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol begin volgend jaar. Er worden onderhandelingen opgestart voor een internationaal klimaatregime na 2012, de vervaldatum van het Kyotoprotocol. Het wordt een nog moeilijkere oefening dan Kyoto, voorspellen BART BODE, XAVIER DECLERCQ, GEERT FREMOUT en ELS HERTOGEN. Het komt er niet alleen op aan de klimaatverandering te beperken maar ook een regeling uit te werken die door iedereen als rechtvaardig en billijk wordt ervaren.