"Hete' herfst in zicht op het onderwijsfront

(tijd) - Het ziet er naar uit dat op het onderwijsfront dit najaar serieus slag zal geleverd worden. Op de agenda staan een reeks netelige dossiers ingeschreven, waarover de strijdende partijen een akkoord moeten bereiken. Helemaal bovenaan prijkt de nieuwe financieringsregeling voor de schoolgebouwen van het gesubsidieerd onderwijs, waarrond zich een ideologische debat ontspint tussen socialisten en kristen-demokraten. Andere splijtstof wordt de uitwerking van een aantal besparingsideeën die de Vlaamse executieve voor 1990 voor het onderwijs in petto heeft. Dan is er nog het in de Vlaamse raad geplande debat over de integratie van de Ekonomische Hogeschool Limburg (EHL) in het Limburgs Universitair Centrum (LUC) en, meer algemeen, over de verdere universitaire expansie. Tenslotte staan er ook reorganizaties in het hoger onderwijs buiten universiteit op het programma.