Hewlett-Packard legt de klemtoon op netwerken

"Zowat twee jaar geleden hebben we de netwerkmarkt aangepakt, met gemiddeld drie nieuwe produkten om de drie maanden, en die taktiek blijkt nu lonend geweest te zijn, want we realizeren in dit marktsegment thans een groei van 200%'. Aan het woord is Jean-Louis Hermoye, marketingdirekteur voor personal computers en netwerkprodukten bij Hewlett-Packard, in een toelichting bij de nieuwe PC-strategie van HP en bij de stand van zaken op netwerkvlak.