Hiaten in controle werklozen deels gedicht

(tijd) - Werklozen die niet ingaan op de uitnodiging tot een gesprek van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), worden voortaan beter gecontroleerd. Dat blijkt uit een akkoord dat de VDAB met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) sloot. Beide diensten beloven een betere informatie-uitwisseling en het gebruik van juridisch waterdichte formulieren.