Hiërarchie der rechtsbronnen

1. de dwingende bepalingen van de wet2. de algemeen verbindend verklaarde CAOs (afgesloten in de Nationale Arbeidsraad of in een paritair comité)3. de niet algemeen verbindend verklaarde CAOs4. de geschreven individuele arbeidsovereenkomst5. de niet algemeen verbindend verklaarde CAO gesloten in een paritair orgaan6. het arbeidsreglement7. de mondelinge individuele overeenkomst