Hindoe-fundamentalisme: religieus fanatisme of sociale beweging?

LEUVEN (tijd) - India kiest tussen 27 april en 21 mei een nieuw parlement. De twee antagonisten zijn de regerende Congrespartij en de hindoepartij Bharatiya Janata Party (BJP). Waarschijnlijk zal een van deze partijen een coalitie vormen met een blok van communistische, centrum-linkse en regionale partijen. Peilingen voorspellen een forse winst voor de hindoepartij. Maar waar staan deze hindoe-fundamentalisten eigenlijk voor? Zijn ze vergelijkbaar met de moslim-fundamentalisten? Wij vroegen het aan professor Winand Callewaert van het departement Aziatische Studies aan de KU Leuven.Vooraleer te spreken over hindoe-fundamentalisme, is het interessant de term 'hindoe' zelf te definiëren. Professor Callewaert vat een definitie van hindoe als volgt samen: een hindoe gelooft vooreerst dat de geest van een mens steeds opnieuw in een ander lichaam moet terugkomen op aarde tot ze voldoende vergeestelijkt is. De hindoes leven ook volgens de voorschriften van de kaste waartoe ze behoren en hebben eerbied voor de koe. Verder mag een hindoe ongelovig zijn of in vele goden geloven. Dat geloof bepaalt zijn hindoe-zijn niet, aldus professor Callewaert.