Hiroshimabom kost nog mensenlevens in Katanga

De Shinkolowbe-mijn van Union Minière du Haut Katanga wijzigde de loop van de geschiedenis. Met het uranium uit de mijn, en de hulp van Union Minière, konden de Verenigde Staten de atoombommen ontwikkelen die op Hiroshima en Nagasaki zijn gedropt. België kreeg in ruil voor het uranium uit Congo toegang tot de Amerikaanse kerntechnologie, wat een verklaring is voor de sterke ontwikkeling van de nucleaire sector in ons land. En Congo? Dat is de grote verliezer, want 33 jaar na de sluiting van Shinkolowbe sterven er nog Kongolezen aan de gevolgen van radioactieve besmetting en de vervuiling met zware metalen. Daar wil de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, Eddy Boutmans, nu iets aan doen.Wim van de Velden