Historisch lage marktrente maakt woonkredieten goedkoper

(tijd) - De Belgische langetermijnrente bereikte afgelopen week opnieuw een dieptepunt. Voor het eerst zakte het rendement op de 10-jarige Belgische overheidsobligaties onder 3,40 procent. Omdat verschillende kredietinstellingen de tarieven van hun woonkredieten wekelijks aanpassen aan de evolutie van de marktrente werden diverse hypothecaire leningen andermaal een stukje aantrekkelijker.