HIVA: hogere milieutaks eerst op ekonomische impact onderzoeken

(tijd) - Hogere milieuheffingen moeten voorafgaandelijk onderzocht worden op hun ekonomische impact. Enkel een ekonomische impactanalyse maakt een evenwichtige ekonomisch- ekologische belangenafweging en een duidelijke beleidsvorming mogelijk. In Nederland werd om de kostenimpact van nieuwe milieunormen te berekenen het MIOW- model ontwikkeld. Dit model is, in aangepaste vorm, ook in Vlaanderen bruikbaar. Zo kan, bijvoorbeeld, de impact nagegaan worden van hogere waterzuiveringstarieven op de Vlaamse textielveredelingssektor. Dit stelt het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KU Leuven in een in opdracht van gemeenschapsminister voor leefmilieu Kelchtermans uitgevoerde "Haalbaarheidsstudie voor een mikro-, meso- en regionaal ekonomisch rekenmodel voor de gevolgen van een milieuhygiënebeleid. De HIVA-studie zal vandaag door Theo Kelchtermans in de kommissie leefmilieu van de Vlaamse Raad toegelicht worden. Zoals bekend werd deze kommissie voor vandaag samengeroepen om de resultaten van het inmiddels berucht geworden Sobemap-rapport te bespreken. Volgens dit rapport is het overgrote deel van onze oppervlaktewateren van bedenkelijke kwaliteit.