HNN/MSC-terminal vijf maanden later klaar

(tijd) - De containerterminal van de joint venture HesseNoord Natie/MSC aan het Deurganckdok, ten zuiden van Doel, zal hoogstwaarschijnlijk pas in mei 2005 volledig operationeel zijn, vier tot vijf maanden later dan gepland. De vertraging is een gevolg van het recente arrest van de Raad van State. Die schorste op 9 augustus de wijziging van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren waarbij Doel en zijn omgeving als zeehaven- en industriegebied werden ingekleurd. Daardoor is het polderdorp opnieuw woongebied. Het arrest heeft geen gevolgen voor de bouw van het Deurganckdok omdat daarvoor een nooddecreet is uitgevaardigd. Maar als gevolg van de schorsing is wel opnieuw het oorspronkelijke gewestplan uit 1978 van kracht. Daardoor is een klein deel van de concessiegrond, ongeveer 8 procent, die was toegewezen voor de nieuwe HNN/MSC-terminal, opnieuw agrarisch gebied. Het gaat om het noordoostelijke puntje langs de Schelde. De Belgische goederenbehandelaar HNN en de rederij MSC gaan dat verlies nu trachten te compenseren door een nieuw stuk langs het Deurganckdok in gebruik te nemen dat pas in fase drie was voorzien. Daarvoor is echter een goedkeuring van het havenbestuur en een nieuwe bouwvergunning nodig. HNN schat dat de afwerking van de containerterminal hierdoor vier tot vijf maanden vertraging oploopt. Het verloren stukje concessie hoopt HNN te recupereren na de uitvaardiging van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan door de overheid. Dat plan zal waarschijnlijk pas in september 2003 klaar zijn. MDR