Hoe bereid bent u om belastingen te betalen?

Bij regeringsonderhandelingen is het zeldzaam dat een betere inning van de belastingen en de strijd tegen de fiscale fraude niet aan bod komen. Ook deze keer waren ze van de partij. De opbrengst werd al even traditioneel, en met een hoog vogelpikgehalte, geschat op een bedrag dat de begroting ongeveer doet kloppen. Beide ambities kunnen slechts worden beoordeeld en gerealiseerd in een ruimere context, stellen BERT BRYS, FRANK NAERT, CARINE SMOLDERS en LUC VAN OOTEGEM. Zijn de randvoorwaarden voor het voeren van een efficient fiscaal beleid vervuld? Zijn de burgers en de bedrijven bereid belastingen te betalen? De auteurs zijn medewerkers van het Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent