Hoe blind is de fiscus met nieuwjaar?

Het doek is gevallen over 2001. Het einde van een kalenderjaar valt vaak samen met verjaringstermijnen. Op fiscaal vlak is dat niet anders. De vraag die dan ook voor de hand ligt, is hoe ver de fiscus vanaf 1 januari 2002 nog kan teruggaan om een belastingplichtige te taxeren. Het wetboek inkomstenbelasting (W.I.B. 1992) bevat voor de directe belastingen twee artikelen die de verjaringstermijnen bepalen.