Advertentie
Advertentie

Hoe de staatsschuld eerlijk verdelen?

Hoe moeten we de nationale schuld 'eerlijk' verdelen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië? Geen eenvoudige opdracht, als het eerste van die drie gewesten volgens de clichés 'rijk' is en het derde 'arm'. Is zo'n schuldverdeling trouwens überhaupt wenselijk? De Waalse econoom Philippe van Parijs zegt dat een boedelscheiding pas mogelijk is na een splitsing van de sociale zekerheid. En bij zo'n scheiding van tafel en bed moeten volgens hem twee principes gehandhaafd blijven: wederzijdse solidariteit gekoppeld aan een ruime financiële verantwoordelijkheid.