Hoe gingen we te werk?

U bent verplicht te verhuizen, waar zou u naartoe trekken en waarom? Vijf avonden na elkaar legden we deze vraag voor aan een panel van een tiental ondernemers, telkens in een andere Vlaamse provincie. Op deze manier hoopten we een beeld te los te weken van de grote verschillen en gelijkenissen tussen de Vlaamse provincies. En al fronsten de ondernemers aanvankelijk de wenkbrauwen bij deze hypothetische vraag, na enig aandringen gingen ze met plezier in op de uitdaging: de zoektocht naar die regionale factoren die volgens een bedrijfsleider beslissen over leven en dood van een onderneming. Nadat we dit ideale profiel hadden opgesteld, gingen we een stapje verder. We vroegen de panelleden eens in eigen boezem te kijken: Hoe goed voldoet uw provincie aan het ideaal dat u net geschetst hebt? Op die manier kregen we een klaar en bijwijlen verrassend overzicht over hoe tevreden en ontevreden ondernemers zijn over hun eigen provincie. We haalden er ook de naakte cijfers bij en legden die naast de verwachtingen en de verzuchtingen van de panelleden. Soms hadden ze duidelijk redenen tot klagen. Af en toe stond de perceptie van de bedrijfsleiders in schril contrast met de realiteit.Met dank aan Jo Sanders en Christophe Ballegeer van Ernst&Young, en de Vlaamse Kamers van Handel en Nijverheid.