Advertentie
Advertentie

Hoe houdt ude onderhandelingen binnenskamers?

Als u uw bedrijf wilt verkopen, kunt u dat maar beter niet meteen aan de grote klok hangen. Tegen ongewenste lekken kunt u zich beschermen door potentiële kopers bij de eerste kennismaking een geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen.Advocaat Koenraad Geerts: Die overeenkomst bestaat uit een paar clausules die toegevoegd worden aan de letter of intent. Die heb je toch nodig om ervoor te zorgen dat koper en verkoper in alle vrijheid kunnen onderhandelen. De geheimhoudingsovereenkomst stelt wat er zal verkocht worden, aan wie informatie mag doorgegeven worden, om wat voor informatie het gaat en wat er na de onderhandelingen met die informatie gebeurt.Wat is geheime informatie?Koenraad Geerts: Het feit alleen al dat het bedrijf te koop staat, kan geheim zijn. Maar ook andere gevoelige informatie, bijvoorbeeld over de arbeidscontracten, verzekeringspolissen, vergunningen, enzovoort, kan door de overeenkomst beschermd worden.Wat als er informatie uitlekt?Ofwel vermeldt de verkoper in de overeenkomst dat, indien hij kan bewijzen dat er informatie uitlekte naar derden, de tegenpartij een forfaitaire schadevergoeding betaalt. Ofwel komt men overeen dat als de verkoper verneemt dat er informatie uitlekte in bijvoorbeeld de regio, de sector, of de subsector van de tegenpartij, hij er mag vanuit gaan dat het lek zich bij de tegenpartij bevindt.De laatste bepaling lijkt het veiligst, want hoe bewijs je een lek? Soms moet je wat speuren, maar meestal is het meteen duidelijk. Ik maakte mee dat informatie verspreid raakte via de bediende van een accountant, en terechtkwam bij een werknemer van het over te nemen bedrijf.Willen kopers zon overeenkomst tekenen?Meestal hebben de kopers sowieso niet veel zin om ruchtbaarheid te geven aan hun onderhandelingen. En het is een kort, eenvoudig contractje, daar doet men niet moeilijk over.Wat als de tegenpartij de overeenkomst schendt?Ook dat kan je vastleggen. Ofwel stel je de tegenpartij in gebreke, met onmiddellijke opeising van de schadevergoeding. Ofwel beslis je met een bankgarantie te werken of een bepaalde som op een gemeenschappelijke bankrekening te storten, die dan gedeblokkeerd wordt als de tegenpartij haar woord breekt.Wordt de informatie vande onderhandelingensoms misbruikt?Bedrijfsspionage is in deze context een te groot woord. Geïnteresseerde kopers uit dezelfde sector als de verkoper leggen soms een verdacht grote nieuwsgierigheid aan de dag, maar ik denk niet dat het doelbewust gebeurt. Voorzichtigheid is, zeker onder concurrenten en vooral in de eerste fase, geboden. De overeenkomst op zich stelt niet veel voor, maar het afschrikkingseffect doet zeker zijn werk. De tegenpartij zal beter en langer de lippen op elkaar houden. KVV