Hoe hypotecaire kredieten effektizeren

De effektizering van schuldvorderingen bestaat erin schuldvorderingen liquide te maken door deze om te zetten in verhandelbare effekten. Omdat effektizering een zeer complexe techniek is, beperken we ons tot de effektizering van hypotecaire schuldvorderingen. Nochtans kunnen ook andere activa geëffektizeerd worden, zoals bij voorbeeld persoonlijke leningen, autoleningen, tegoeden op credit cards,...