Hoe je het best Kyototaart verdeelt

De energie-intensieve industrie zal vanaf 2005 haar bijdrage aan het klimaatbeleid leveren via een Europees systeem van verhandelbare emissierechten. De Vlaamse overheid moet nu in een allocatieplan vastleggen hoeveel CO2-rechten de deelnemende bedrijven gratis krijgen. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad) is ervan overtuigd dat het plan een aanzienlijke impact zal hebben op de verdeling van de kosten van het klimaatbeleid tussen de verschillende sectoren in onze maatschappij, stelt BERT DE WEL.