Hoe lang duurt de werkdag van een vrachtwagenchauffeur?

BRUSSEL (tijd) - Valt de werkdag van een vrachtwagenchauffeur samen met de tijd die hij aan het stuur doorbrengt of vallen daar ook de onderbrekingen onder? En hoelang is een dag eigenlijk voor zo'n chauffeur? Telt die 24 uur? En wanneer begint die dag? Die vragen werden door de politierechtbank van Hasselt aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg voorgelegd in het raam van een strafrechtelijke procedure tegen chauffeur Marc Michielsen en de firma Geybels Transport Service NV. Marc Michielsen werd op 12 augustus 1991 in Antwerpen tijdens een kontrole op een aantal overtredingen van twee Europese verordeningen betrapt. De eerste slaat op een aantal sociale regelingen voor het wegvervoer; de tweede op het gebruik van de tachograaf in het wegvervoer. De chauffeur wordt ervan beschuldigd gedurende twee verschillende dagen de rij- en rusttijden niet te hebben nageleefd. De dag van de kontrole had hij twee tachograafschijven in zijn voertuig gebruikt. Volgens de chauffeur was er met het gebruik van een tweede schijf niets aan de hand, omdat hij na het beëindigen van zijn werkdag het bedrijf had verlaten om een nieuwe opdracht te vervullen. Om er zeker van te zijn de twee Europese verordeningen juist te interpreteren, vroeg de politierechtbank van Hasselt het Europees Hof van Justitie wat ze onder een aantal begrippen als werkdag en dag in het wegvervoer moet verstaan. In een arrest zegt het Europees Hof dat de 'dagelijkse arbeidstijd' een ruimer begrip is dan de 'arbeidstijd'. Die laatste slaat alleen op de eigenlijke aktiviteit van de chauffeur: het rijden en alles wat het rijden kan beïnvloeden. De 'dagelijkse arbeidstijd' daarentegen slaat ook op de andere arbeidstijden, zoals de periodes dat de chauffer niet rijdt maar ter beschikking moet staan van het bedrijf, de rij-onderbrekingen en de dagelijkse rusttijd.Die dagelijkse arbeidstijd begint op het ogenblik waarop de vrachtwagenchauffeur, na een wekelijkse of dagelijkse rust, de tachograaf inschakelt of ingeval de dagelijkse rust in verscheidene periodes wordt opgesplitst, na de rustperiode die niet korter dan acht uur mag zijn. De dagelijkse arbeidstijd verstrijkt bij de aanvang van een dagelijkse rustperiode of ingeval van de opsplitsing van die dagelijkse rust, bij het begin van een rustperiode die minimum acht opeenvolgende uren moet duren. De totale dagelijkse rust moet minimum 12 uur belopen. De dag van een vrachtwagenchauffeur is volgens het Europees Hof een 'periode van 24 uur', die aanvangt op het ogenblik dat de chauffeur zijn tachograaf inschakelt, na het beëindigen van een wekelijkse of dagelijkse rustperiode. PL