Hoe lang houdt de Amerikaanse locomotief het vol?

Sinds het uitbreken van de Aziatische crisis twee jaar geleden, zijn de VS de locomotief van de internationale economie. Het is dan ook grotendeels dankzij het dynamisme van de Amerikaanse economische groei, dat er in 1998 een internationale recessie werd vermeden. Elke medaille heeft echter haar keerzijde: het tekort op de Amerikaanse lopende rekening schommelt rond de 300 miljard dollar per jaar. Dat tekort moet gedekt worden door de nettoaanvoer van buitenlands kapitaal naar de VS ten belope van een zelfde bedrag. Tot nog toe gebeurt dit, maar niets garandeert dat dit automatisch zo blijft.