Hoe Louis Tobback opnieuw aan zet kwam

(tijd) - Een volle dag heeft Louis Tobback de Wetstraat in de ban gehouden. De meeste waarnemers gaan ervan uit dat hij zich uiteindelijk zal laten overhalen te blijven. Maar wat ook de afloop is, het ziet er naar uit dat de SP-tenor erin geslaagd is zijn politieke positie te versterken. In elk geval is het nu al zeker dat er enkel een lichte bijsturing komt van het asielbeleid van de regering.De voltallige regering die een van haar ministers in een communiqué bijna smeekt aan te blijven, zelfs in de Belgische politiek is dat een gebeurtenis zonder precedent. Toen de ministerraad vrijdagmiddag die oproep aan Tobback de wereld instuurde, werd het meteen een stuk minder waarschijnlijk dat Tobback effectief zou opstappen. Zo'n publiek appèl lanceer je immers enkel als je meent dat er een redelijke kans op succes bestaat. Toch durfde ook in Tobbacks directe omgeving niemand zijn hand in het vuur steken over de uiteindelijke beslissing van de minister. Want slechts weinigen twijfelen eraan dat het 'degout' dat Tobback tot zijn ontslagaanbod leidde gemeend is.