Hoe maatregelen die aanmoedigend moesten zijn, precies de kosten van het kapitaal vergroten

(tijd) - Het is een wat pijnlijke samenloop van omstandigheden als op hetzelfde ogenblik dat de regering een reeks maatregelen ter bevordering van het risicokapitaal aankondigt, een mooie Belgische onderneming als Desimpel via een buitenlands bod van de beurs verdwijnt. De Belgische markt is al niet bijzonder rijk aan industriële ondernemingen. Het wegvallen van één daarvan heeft dan ook meer dan een doorsnee signaalfunctie. In die zin valt het op dat de ontwerpteksten van de regering over de aanmoediging van risicokapitaal weinig tegemoet komen aan de vereisten die een grotere participatie van operationele ondernemingen aan het beursgebeuren zouden bevorderen. Sommige voorgestelde ingrepen lijken ons zelfs ronduit gevaarlijk vanuit het oogpunt van een optimalisering van de kapitaalkosten voor ondernemingen die de beurs willen gebruiken in haar meest essentiële functie, namelijk die van financieringsinstrument.Hoe kan het dat een onderneming als Desimpel door de beurs de jongste drie jaar praktisch constant tussen 1.400 en 1.700 frank per aandeel gewaardeerd werd, terwijl een Britse groep als Hanson meent dat een overname tegen meer dan 2.800 frank per aandeel best te verantwoorden is? Hanson houdt er zoals bekend zeer stringente normen op na wat betreft het interne rendement van haar investeringen. Een doorsnee rendementsnorm ligt in de omgeving van 17,5 procent. De eisen die de Belgische beurs stelt zijn kennelijk nog heel wat hoger. Anders valt het verschil tussen 2.800 en 1.700 frank moeilijk te verklaren.