Hoe ontstaat de ziekte van Alzheimer?

(tijd) - Christine Van Broeckhoven legt graag uit hoe de ziekte van Alzheimer ontstaat: 'Het amyloïde eiwit is een normaal eiwit in de hersenen. Het heeft verschillende, vitale functies. Sommige kennen we, andere nog niet. Een van de verschijnselen van het verouderingsproces is dat dat amyloïde eiwit zich op de hersenen afzet. Die plaques zie je ook bij honderdjarigen die gestorven zijn zonder dat ze dement werden. Het verouderingsproces komt voort uit iets dat uit evenwicht raakt. Als je huid begint te verouderen, verloopt het vernieuwingsproces van je huid niet meer zo vlot. In de hersenen verlies je cellen en worden de contactpunten tussen de cellen minder goed. Het amyloide eiwit begint aaneen te klitten en slaat neer in de hersenen. Het begint in de hippocampus, waar het geheugen gevormd wordt. Langzaam breidt zich dat uit. Dan volgt een reactie van het tau-eiwit, het tweede eiwit dat een rol speelt in Alzheimerdementie. Dat slaat neer in de hersencellen zelf, waardoor het transport van informatie wordt verhinderd. Maar een hersencel kan informatie sturen via verschillende wegen waardoor het een tijd duurt vooraleer je dat effect ziet. Hoe langzamer dat proces verloopt, hoe groter de kans dat je sterft voordat er zoveel plaques gevormd zijn dat je aan geheugenverlies lijdt en dementeert.'