Hoe retroactieve inwerkingtreding liquidatieboni ongedaan maken?

Hoewel de regering pas op 23 april 2002 in het Belgisch Staatsblad haar voornemen bekendmaakte om inkoop eigen aandelen, scheidingsaandeel en liquidatieboni retroactief te belasten, zou de belasting daarop al toegepast worden vanaf 1 januari 2002. De Raad van State vindt dat de maatregel pas in werking kan treden vanaf het moment dat het bericht in het Staatsblad verscheen. Toch houdt de regering voet bij stuk. Over welke rechtsmiddelen beschikt de ondernemer om deze wet toch ongedaan te maken als hij zo wordt goedgekeurd?