Hoe risico van betalingsuitstel aan uw klant inschatten?

Faillissementen van ondernemingen zijn inherent aan het bedrijfseconomische leven. Leveranciers die geen contante betaling ontvangen, hebben er daarom alle belang bij de kredietwaardigheid van hun klanten grondig te onderzoeken, zeker als het over vennootschappen gaat. Dat de balans hierbij een belangrijk hulpmiddel is, ligt voor de hand.De balans is de weergave van de financiële toestand op één moment. Hoewel zeer belangrijk voor de inschatting van de kredietwaardigheid, moet de analyse toch vervolledigd worden met een vergelijkend onderzoek van de balansen van de vorige jaren.