Hoe ver reikt het recht op gewaarborgd loon?

Ook al werkt uw werknemer niet, in bepaalde gevallen moet u wel loon betalen. Dit is onder meer het geval bij arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte of ongeval heeft de werknemer gedurende een bepaalde periode recht op de betaling van gewaarborgd loon. De werknemer mag wel niet zelf schuld hebben aan zijn ongeschiktheid. Het recht is beperkt in de tijd, ook wanneer de werknemer telkens weer hervalt. Bij hervalling na werkhervatting loopt de periode van gewaarborgd loon verder. Hierna de krachtlijnen van het recht op gewaarborgd loon.