Advertentie
Advertentie

Hoeveel is de Vlaamse kunst waard?

(tijd) - In zijn jongste nummer heeft het kunsttijdschrift De Witte Raaf een zware uitval gedaan naar het hedendaagse-kunstbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. De aankopen van de jongste jaren zijn waardeloos, de financiële steun aan kunstenaars wordt verkeerd aangewend, en het MUHKA-museum is een 'mesthoop van middelmaat'.Net nu een gedupeerde aannemer beslag heeft laten leggen op de kunstwerken, de voorbije jaren aangekocht door de Vlaamse gemeenschap en momenteel tentoongesteld in het MUHKA (zie Tijd van gisteren), is een diskussie losgebarsten over de (artistieke) waarde van die werken en over het beleid dat door het gemeenschapsministerie van kultuur terzake gevoerd wordt.