Advertentie
Advertentie

Hoewel een verschillende behandeling van beroepskosten bij personenb

elasting en vennootschapsbelasting grondwettelijk kan, betreurt de Raad het verschil dat nu wordt ingevoerd.De regering wil de gewestbelastingen niet langer aftrekbaar houden als beroepskosten. Maar de staatsraden vinden dat deze niet aftrekbaarheid best wordt uitgebreid tot provinciale en gewestelijke belastingen.KMOs zullen van een aantal extra belastingverminderingen kunnen genieten. Dus moet worden gedefinieerd wat een KMO is. Daartoe bestaat een geijkte definitie in de vennootschapsbelasting. Maar de Raad van State vindt dat geen goede en verkiest de vennootschapsrechtelijke.