Advertentie
Advertentie

Hof van Cassatie op cybersnelweg

(tijd) - Met de lancering van een webstek deed het Hof van Cassatie gisteren zijn eerste stappen op de informaticasnelweg. Via www.cass.be kunnen de 43.000 arresten die het Hof sinds 1964 velde, on line geraadpleegd worden. Het initiatief past in het project e-justice van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD).