Hof van Kassatie kan tijdelijk (ex)-ministers ondervragen

BRUSSEL (tijd) - Het parlement keurde gisteren in ijltempo de Agusta-wet goed. Daardoor kan het Hof van Kassatie (ex-)ministers ondervragen. Het Hof moet een gemotiveerd verzoek bij de Kamer indienen, die op dit verzoek al dan niet kan ingaan. Veel tijd krijgt het Hof van Kassatie echter niet. Heel de procedure moet voor de ontbinding van het parlement rond zijn.De wet op de uitvoering van artikel 103 van de grondwet is er gekomen om het gerechtelijk onderzoek in het kader van het Agusta-dossier niet te laten hinderen door de vervroegde verkiezingen. Volgens artikel 103 van de grondwet is het de taak van de Kamer om ministers in staat van beschuldiging te stellen. Het is een lange en zware procedure. Gezien de grote gevolgen beslist de Kamer immers niet lichtzinnig om een minister naar het Hof van Kassatie door te verwijzen. Zelf heeft het gerecht geen enkele mogelijkheid om een minister in het kader van een onderzoek te ondervragen.