Hoge boetes bedreigen farmasector door te krap geneesmiddelenbudget

UKKEL (tijd) - Dit jaar zal het geneesmiddelenbudget in België ruim overschreden worden, zeker wanneer de regering zich houdt aan haar belofte om binnen 180 dagen een terugbetalingsdossier af te handelen. Zo komen een honderdtal nieuwe geneesmiddelen op de markt, waarvan de dossiers al jaren aanslepen. Voor de farmasector betekent dit dat hij opnieuw zware boetes zal moeten betalen voor die budgetoverschrijding.