Hoge economische groei is niet houdbaar

(tijd) - Voor het eerst in meer dan tien jaar groeit de Belgische economie met zowat 4 procent. Maar de arbeidsproductiviteit en de beroepsbevolking stijgen te weinig om deze hoge groei lang vol te houden. Een flinke groeivertraging is dan ook onvermijdelijk. Dit wil niet zeggen dat de werkloosheid niet meer kan dalen, maar daarvoor zijn hervormingen nodig van de arbeidsmarkt en van de goederen- en dienstenmarkten.