Hoge melkprijzen kunnen nog een tijdje standhouden

(tijd) - Op wereldvlak is de melkproduktie in 1991 met 4 procent gedaald, vooral in de voormalige Sovjetunie, de EG en Oost-Europa. Daardoor kenden de wereldmarktprijzen in de tweede helft van '91 een heropleving, en deze zette zich door in de eerste maanden van '92. Dit blijkt uit een rapport van de Belgische Boerenbond. De vooruitzichten voor de melkproducenten worden minstens tot eind '92 gunstig genoemd.