Advertentie
Advertentie

Hoge Raad Financiën legt lat voor besparingen op 105 miljard

(tijd) - Volgens de Hoge Raad van Financiën moet de overheden een begrotingsinspanning van in totaal nog 105 miljard frank leveren om het tekort in 1996 terug te brengen tot 3 procent van het BBP, de norm van Maastricht. De federale overheid moet daarvan 85 miljard frank voor haar rekening nemen, waarvan 45 miljard in de sociale zekerheid. De Hoge Raad beveelt voor de rest van de legislatuur een nieuwe begrotingsnorm aan: het begrotingsoverschot uitgezonderd intrestlasten (primair saldo) boven 6,2 procent van het BBP houden. Vandaag overhandigt de Hoge Raad zijn begrotingsadvies aan minister van financiën Philippe Maystadt. Begin juni levert de Raad steevast een begotingsadvies af als traditionele waarschuwing aan de vooravond van de begrotingsopmaak. Deze keer werd met meer dan gewone belangstelling naar het advies uitgekeken, omdat het een indicatie geeft over het begrotingsbeleid van de komende regering.