Advertentie
Advertentie

Hoge Raad heeft vragenbij invoering snelrecht

(tijd) - De Hoge Raad voor de Justitie vindt dat de invoering van een snelrechtprocedure geen oplossing is voor het wegwerken van de gerechtelijke achterstand. De Raad acht het wel denkbaar dat een snellere rechtspleging uitzonderlijk en enkel voor sommige types van inbreuken nodig is. Het onderzoek moet dan wel altijd door een onderzoeksrechter geleid worden. De verdachte moet worden bijgestaan door een advocaat als hij voor de onderzoeksrechter verschijnt. Dat stelt de Hoge Raad voor de Justitie in een advies over het snelrecht.In een tweede advies stelt de Hoge Raad ook vragen bij het wetsontwerp over de oprichting van federale gesloten jeugdinstellingen die voor de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), een antwoord moeten bieden op het delinquent gedrag van minderjarigen. De Hoge Raad voor de Justitie verheugt zich over de noodzakelijke hervorming van de wet op de jeugdbescherming van 1965. De Hoge Raad staat achter het idee om de diverse fasen van het rechtsgeding aan meer dan één jeugdrechter toe te vertrouwen. Deze optie botst volgens de Hoge Raad voor de Justitie op praktische moeilijkheden zoals het tekort aan magistraten en griffiepersoneel.Het oprichten van gesloten federale jeugdinstellingen vindt geen genade bij de Hoge Raad voor de Justitie. Een verwijzing naar dergelijke instelling houdt een afschrijving en uitsluiting in die stigmatiserende gevolgen kan hebben, ook na de minderjarigheid, vindt de Hoge Raad.