Advertentie
Advertentie

Hoge Raad Justitie kiestop 26 februari permanente leden

(tijd) - De Hoge Raad voor Justitie keurde donderdag het reglement voor de verkiezing van de permanente leden van zijn bureau. Tijdens een volgende vergadering op 26 februari wordt dat vaste bureau aangeduid. Met deze verkiezing geeft de Hoge Raad meteen ook het startschot van zijn activiteiten.Waar de Hoge Raad zijn activiteiten zal kunnen ontplooien is nog niet geweten. Een werkgroep budget en gebouw is belast met het zoeken naar een goede locatie. De gebouwen moeten voldoende plaats bieden voor vergaderingen met de 44 leden, maar tevens voorzien zijn van de technische voorzieningen voor simultaanvertaling. Als de keuze van de lokalen gemaakt is, kan de Hoge Raad klaar zijn om op 1 april daadwerkelijk van start te gaan. 1 april is de streefdatum die minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) voor de start van de Hoge Raad vooropstelde.De verwachtingen rond de Hoge Raad zijn hooggespannen. Hij moet een sleutelrol vervullen in de benoemingen van rechters en parketmagistraten. De bedoeling is te vermijden dat magistraten nog politiek benoemd worden. De Hoge Raad zal de ministers kandidaten voordragen en de minister zal enkel met een gemotiveerde beslissing een kandidaat van de Hoge Raad kunnen weigeren. Bij een weigering zal de Hoge Raad een nieuwe kandidaat voor de te begeven plaats voorstellen. Daarnaast zal het orgaan ook adviezen geven bij nieuwe wetsvoorstellen die invloed hebben op de werking van het gerecht. SV