Hoge Raad vindt te weinig magistraten

(tijd) - De Hoge Raad voor de Justitie kan het tekort aan magistraten niet wegwerken. Dat blijkt uit een evaluatie van de Hoge Raad na één jaar werking. De Hoge Raad vindt dat de nieuwe benoemingswijze objectivering van de benoemingen ten goede komt. Toch sleept de benoemingsprocedure met 200 tot 240 dagen te lang aan. De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), kondigde vorige week in de kamercommissie voor Justitie een wetsontwerp aan om de benoemingsprocedure te versnellen.