Advertentie
Advertentie

Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur tegenbestraffing belastingvriendelijke gemeenten

(tijd) - De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur, die het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering adviseert over het binnenlandse beleid, is gekant tegen het plan belastingvriendelijke gemeenten te straffen door hun aandeel in het Gemeentefonds te verminderen. Dat blijkt uit het advies van de Hoge Raad op het voorontwerp van decreet over de hervorming van het Gemeentefonds.