Hoge Raad voor Diamant maakt zichzelf overbodig

(tijd) - Het ziet ernaar uit dat de Hoge Raad voor Diamant (HRD) binnenkort moet optornen tegen een alternatieve belangenorganisatie. Het initiatief, dat uitgaat van grote diamantairs die zich niet langer thuisvoelen bij de HRD, volgt op maandenlang gebakkelei in de raad van bestuur van de HRD. Indien het project gestalte krijgt, dreigt de HRD zijn bestaansreden te verliezen, zeker nu ook nog eens vier politici hun bestuursmandaat bij de organisatie opschortten.